JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI

Korzyści płynące z modyfikacji trudnych zachowań:

  • Dziecko jest bezpieczniejsze – nie angażuje się w zachowania niebezpieczne.
  • Dziecko jest szczęśliwsze – nie wpadając w ciągły gniew i histerie ma szansę przeżywać więcej emocji pozytywnych.
  • Dziecko ma lepsze relacje z rodzicami, żyje w spokojniejszej atmosferze rodzinnej.
  •  Dziecko łatwiej dostosowuje się do wymagań i oczekiwań społecznych.
  • Dziecko lepiej się rozwija – lepiej współpracuje z terapeutą, a współpracując z rodzicami może wzmacniać efekty terapeutyczne ćwicząc również w domu.

Korzyści dla rodziców płynące z udziału w warsztatach:

  • Rodzice wierzą w swoje kompetencje wychowawcze.
  • Rodzice dostrzegają kontekst zachowań dzieci, lepiej rozumieją ich motywy.
  • Rodzice nie czują się bezradni w obliczu trudnych zachowań dziecka, wiedzą jak mają postępować, by w przyszłości pojawiały się one rzadziej.
  • Rodzice znają mechanizmy uczenia się prawidłowych zachowań, wiedzą jak stosować podstawowe techniki wychowawcze (kary, nagrody).
  • Rodzice rozumieją znaczenie konsekwencji w procesie wychowawczym i potrafią być stanowczy.


  

Responsive Free Joomla template by L.THEME