Terapia Behawioralna dla dzieci z autyzmem

Autyzm jest bardzo poważnym i jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń rozwoju u dzieci. Specjaliści w przeciągu ostatnich lat obserwują niepokojący wzrost liczby dzieci dotkniętych tym problemem. Dane opublikowane przez Profesor Pisulę w 2005 roku wskazywały, że na 10 tysięcy urodzeń przypada około 30 dzieci z autyzmem, a dodatkowo 27, gdy bierze się pod uwagę całe spektrum zaburzeń.

Mowa dziecka (logopeda)

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Metoda NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentujacymi opóźnienia w rozwoju.

Asymetria

„Asymetria”. Co to właściwie jest? Dzieci zupełnie zdrowe, mogą mieć tendencję do układania się częściej, lub tylko, w jedną stronę, czyli w odchyleniu od linii środkowej ciała. Może to wynikać z ułożenia jeszcze w brzuszku Mamy. Jeśli natomiast pojawia się później, to zwykle przez nawyki opiekunów w trakcie pielęgnacji i układania.

ADHD

W polskim piśmiennictwie medycznym, na określenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, używa się obecnie dwu nazw: amerykańskiej - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, oraz europejskiej - Hyperkinetic Disorder, czyli zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia hiperkinetyczne.

Integracja sensoryczna

W ostatnim czasie zajęcia z integracji sensorycznej stały się bardzo popularne. Ministerstwo Edukacji postanowiło takie zajęcia wprowadzić do szkół. Wielu nauczycieli przeszkolono, a szkoły dostały dofinansowanie na sprzęt wykorzystywany w trakcie takich zajęć. Jednak nie wszyscy wiemy, na czym polegają takie zajęcia, oraz w jaki sposób mogą pomóc naszym dzieciom.


  

Responsive Free Joomla template by L.THEME