Medek

Co to jest MEDEK?

MEDEK jest Dynamiczną Metodą Stymulacji Kinetycznej (ang. „Dynamic Method of Kinetic Stimulation”). Jest to metoda fizjoterapii stosowana w celu rozwijania dużej motoryki u niemowląt i dzieci z neurologicznymi zaburzeniami układu ruchu. Została opracowana przez chilijskiego fizjoterapeutę Ramona Cuevasa w latach 1971-1976. 


Bardzo szybko zawitała także do Ameryki Północnej dzięki fizjoterapeutce Ester Fink, która miała przyjemność podpatrywania autora metody. Sukces terapii dziewczynki ze spastycznym czterokończynowym porażeniem mózgowym, zaowocował wprowadzeniem metody w Kanadzie w będącej własnością Ester Fink Klinice oraz Centrum Edukacji Zareinu – prywatnej szkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Założenia MEDEK podkreślają, że oddziaływanie siły ciężkości sprawia, że ruch oraz manipulowanie przedmiotami, wymagają kontroli posturalnej bądź zdolności odpychania  się do góry, a więc w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły ciężkości, przy jednoczesnym stabilizowaniu ciała w przestrzeni. Grawitacja uważana jest za główny bodziec stymulujący układ nerwowo-mięśniowy do działania.

Terapia MEDEK nie koncentruje się na zmianie napięcia mięśniowego, pierwotnych odruchach czy nieprawidłowych wzorcach ruchowych. Ruchy nieprawidłowe są podstawą dla terapeuty do oceny dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego oraz uznawane za zgodne ze stopniem rozwoju funkcji motorycznych.

Terapia MEDEK skupia się przede wszystkim na ćwiczeniu ruchów niezbędnych do siadania, stania i chodzenia.

Poszczególne grupy mięśniowe są ćwiczone poprzez realizację zadań posturalnych i funkcjonalnych, a nie w izolacji. Zbytnio napięte mięśnie są rozciągane w sposób dynamiczny. MEDEK nie odwołuje się do sekwencji prawidłowego rozwoju motorycznego. Zakłada natomiast, że różne umiejętności wymagają różnych strategii ruchowych. W odróżnieniu od innych terapii, dziecko nie musi skupiać uwagi ani koncentrować się na zadaniu, ani nawet współpracować z terapeutą. MEDEK uważa, że choć motywacja może zwiększać poprawność wykonywanych ćwiczeń, to efekt ten jest tymczasowy i nie gwarantuje trwałej zmiany.

Jak wygląda terapia MEDEK?

Rolą terapeuty jest prowokowanie automatycznych reakcji posturalnych, które biorą udział w kontroli posturalnej, niezbędnej podczas wykonywania zadań funkcjonalnych. W terapii wykorzystujemy wiele ćwiczeń – każde ma swoją nazwę, jest szczegółowo opisane i ma na celu prowokowanie określonych reakcji. Terapeuta Medek określa jaki cel ma zostać osiągnięty dzięki terapii oraz jak wywołać pożądaną reakcję.

W terapii wykorzystywane jest specjalny stół, lecz gdy tylko dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki z pomocą terapeuty, który stabilizuje jedynie jego stawy skokowe, stół zamieniany jest  na podłogę i specjalny sprzęt. Składa się on z siedmiu drewnianych elementów dowolnie ze sobą zestawianych. Zadaniem terapeuty jest praca nad stabilizacją poprzez ćwiczenie równowagi w pozycji pionowej.

MEDEK to forma terapii zakładająca bliską współpracę terapeuty z rodzicami/opiekunami dziecka.

Każdy rodzic/opiekun zostaje zaopatrzony w zestaw zadań/ćwiczeń, który ma wykonywać w domu. Zestaw ten zawiera około ośmiu ćwiczeń do wykonywania dwa razy dziennie. Medek zakłada bowiem, że uczenie się bądź przyswajanie umiejętności wymaga praktyki, praktyki i jeszcze raz praktyki!

Bliska współpraca terapeuty i rodziców/opiekunów, ich zaangażowanie, pieczołowite, dokładne realizowanie wytycznych danych przez terapeutę jest w stanie w bardzo krótkim czasie przynieść naprawdę spektakularne efekty.

Terapie Medek to nie tylko zestaw określonych zadań/ćwiczeń, to także system oceny postępów terapii. Do tego celu został stworzony specjalny protokół oceny, który składa się z 46 punktów, w tym zadań posturalnych i funkcjonalnych, i dotyczy rozwoju motorycznego dziecka od noworodka do wieku 16 miesięcy. Skuteczność programu w przypadku każdego dziecka jest oceniana po okresie próbnym trwającym 8 tygodni.

 Dla kogo terapia Medek?

Dzieci:
- ze zdiagnozowanym opóźnionym rozwojem motorycznym
- zespołem Downa
- porażeniem mózgowym
- z chorobami chromosomalnymi.

Kiedy rozpocząć terapię Medek?

Medek zaleca przeprowadzenie oceny oraz podjęcie interwencji możliwie najszybciej po wystąpieniu „sygnałów ostrzegawczych”. Najlepiej jeśli terapia rozpocznie się w ciągu pierwszego półrocza życia dziecka.
Rezultaty terapii zależą od stopnia dysfunkcji, doświadczenia terapeuty Medek, intensywności terapii oraz wieku, w którym dziecko rozpoczęło rehabilitację.

 

Kto prowadzi terapię Medek w ASQ Rehabilitacja?

Terapię prowadzi Joanna Sopińska Stanek, certyfikowana fizjoteraputka wielu metod, także terapii Medek, której uczyła się u samej Ester Fink.  Joanna Sopińska Stanek będąca pod ogromnym wrażeniem efektów stosowanej terapii Medek, postanowiła sprowadzić ją do Polski. Jest też organizatorką pierwszego kursu Medek w Polsce przeprowadzanego przez samą Ester Fink.

Więcej informacji o metodzie Medek dostępnych jest na stronie internetowej www.medek.ca

*wszystkie informacje dotyczące metody zostały zaczerpnięte z artykułu Ester Fink Terapia Medek, Alternatywne metody fizjoterapii.

  

 

 

 


  

Responsive Free Joomla template by L.THEME