Logopeda

LOGOPEDIA – DIAGNOZA, TERAPIA, KONSULTACJE, PORADY
DLA KOGO ?
Dla dzieci które :
 • nie mówią
 • komunikują się przy pomocy alternatywnych metod komunikacji
 • komunikują się głownie używając gestów
 • charakteryzuje je wolniejszy rozwój mowy niż u rówieśników
 • niewyraźnie wymawiają poszczególne głoski
 • mają nieprawidłowe brzmienie głosu
 • mają trudności z piciem i jedzeniem ( krztuszenie, wypadanie pokarmu z ust)
 • mówią zbyt wolno lub zbyt szybko
 • unikają kontaktów z rówieśnikami
 • unikają kontaktu wzrokowego

Dla dzieci i młodzieży z diagnozą :

  • Autyzm
  • Zespół Aspergera
  • Całościowe Zaburzenia Rozwojowe
  • Zespół Genetyczny
  • Niepełnosprawność sprzężona
  • Niepełnosprawność intelektualna
  • Mózgowe porażenie dziecięce ( MPD)
  • Niedosłuch
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD)

- Proste opóźnienie rozwoju mowy
- Opóźnienie rozwoju mowy
- Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego ( NMPK- alalia)
- Dyslalia ( anatomiczna, funkcjonalna, słuchowa)
- Mutyzm
- Dyzartria
- Afazja

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy różne metody terapeutyczne w zależności od potrzeb pacjenta :
 • Metody AAC ((Augmentative and Alternative Communication ) – PCS,piktogramy, znaki manualne i symbole Makatonu
 • Stosowana analiza zachowania – terapia behawioralna
 • Integracja sensoryczna
 • Dotyk i Komunikacja Ch. Knill
 • Metoda TEACCH
 • Metoda Castillo Moralesa


  

Responsive Free Joomla template by L.THEME