Treningi psychologiczne

Trening asertywności

Asertywność czyli wyrażanie własnego zdania, uczuć czy też myśli w sposób nie naruszający wolności psychicznej osób pozostających w naszym otoczeniu;). To właśnie odpowiednie kształtowanie takich umiejętności byłoby przedmiotem warsztatów. Przedstawię państwu założenia teoretyczne oraz przećwiczymy wiedzę w praktyce (scenki). Czas trwania szkolenia- jeden lub dwa dni po kilka godzin dziennie, grupowo, realizowane w weekendy.

Trening relaksacji

Zajęcia prowadzone w grupach od trzech do pięciu osób. Zadaniem jest nauczenie uczestników technik relaksacyjnych (oddychanie przeponowe, trening autogenny Shultza, relaksacja metodą Jacobsona) w okresie około 3-4 miesięcy (spotkania raz w tygodniu).

Szybkie uczenie się

Tego typu zajęcia skierowane są głównie do dzieci oraz młodzieży i miałyby na celu poprawę procesu uczenia się. W skrócie program obejmuje: podstawowe informacje o pamięci (rodzaje oraz sposób działania), ćwiczenia poprawiające koncentrację, metody szybkiego czytania, techniki oraz sztuczki szybkiego zapamiętywania, naturalne środki usprawniające pamięć (suplementy diety). Zajęcia w charakterze warsztatowym (jeden lub dwa dni po kilka godzin dziennie, grupowo). Realizowane w weekendy.

Organizacja czasu

Te zajęcia są odpowiednikiem powyższych, jednak ich targetem są osoby dorosłe. Nie będziemy więc skupiać się na umiejętnościach typowo szkolnych. Zamiast tego, akcent zostanie położony na: umiejętne formułowanie celów, oraz rozliczanie się ze zrealizowanych zadań, koncentracja, oddechowe techniki relaksacji i szybkiego rozluźniania, ustalanie priorytetów, organizację zadań (sposoby, narzędzia), koncentrację na wydarzeniach „tu i teraz”, planowanie czasu, naturalne środki poprawiające zdolności poznawcze. Zajęcia w charakterze warsztatowym (jeden lub dwa dni po kilka godzin dziennie, grupowo). Realizowane w weekendy.


Jakub Kuchnio


  

Responsive Free Joomla template by L.THEME